agoni

Kopiera term
dödskamp: agonal andning långsam ineffektiv andning som kan pågå flera minuter efter att hjärtat slutat slå. Adj. agonal.
agony
Kopiera term
death struggle: agonal breathing slow, inefficient breathing that can continue for several minutes after the heart has stopped beating. Adj. agonal.