agonist

Kopiera term
1. läkemedel som binder till en receptor och utlöser fysiologisk aktivitet: partiell a. samma reaktion utan full fysiologisk aktivitet. 2. muskelsammandragning som framkallar en rörelse.
agonist
Kopiera term
1. drug that binds to a receptor and triggers physiological activity. 2. muscle contraction that causes a movement.