agorafobi

Kopiera term
intensiv, irrationell rädsla för situationer som man tror är svåra att fly ifrån eller få hjälp i vid händelse av en panikattack.
agoraphobia
Kopiera term
persistent fear of situations that are felt to be difficult to escape or in which to find help in the event of a panic attack.