akondroplasi

Kopiera term
bristande utveckling av tillväxtbrosket i ändan av de långa rörbenen vilket leder till dvärgväxt.
achondroplasia
Kopiera term
developmental deficiency of growth cartilage at the ends of the long bones, leading to dwarfism.