akut omhändertagande

Kopiera term
omhändertagande utan tidsfördröjning av skadad eller sjuk utanför sjukhuset (olycksplats eller insjuknandeplats) eller på sjukhuset (akutmottagning eller annan mottagning).
acute care
Kopiera term
care without delay of injury or illness outside the hospital (scene of accident or illness) or in the hospital (emergency room or other clinic).