akveduktstenos

Kopiera term
förträngning av den smala kanalen mellan tredje och fjärde ventrikeln i hjärnan vilket leder till förhöjt intrakraniellt tryck.
aqueduct stenosis
Kopiera term
narrowing of the small channel between the third and the fourth ventricles of the brain, leading to an increase in intracranial pressure.