aldosteronantagonist

Kopiera term
medel som hämmar aldosterons effekt i njurarna och används vid högt blodtryck, hjärt- och leversvikt.
aldosterone antagonist
Kopiera term
diuretic, substance that inhibits the effect of aldosterone on the kidneys and is used to treat hypertension, as well as cardiac and hepatic insufficiency.