alfareceptorer

Kopiera term
adrenerga receptorer i blodkärl och nervändar för reglering av blodtryck och noradrenalinfrisättning, ingår i autonoma nervsystemets sympatiska del.
alpha receptors
Kopiera term
adrenergic receptors in blood vessels and nerve endings for the regulation of blood pressure and noradrenaline release; part of the sympathetic autonomic nervous system.