alkoholfetopati

Kopiera term
alkoholorsakade skador på fostret i livmodern som t.ex. missbildning och rubbad längdtillväxt.
alcohol fetopathy
Kopiera term
fetal alcohol syndrome; fetal damage in utero caused by alcohol; e.g., malformations and impaired growth.