alternativmedicin

Kopiera term
åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador men som inte har godtagits i hälso- och sjukvården.
alternative medicine
Kopiera term
treatment which, unlike conventional medicine, is not based on science and proven experience.