amenorre

Kopiera term
utebliven menstruation: primär a. då kvinnan aldrig haft menstruation; sekundär a. frånvaro av menstruation på grund av sjukdom eller graviditet.
amenorrhea
Kopiera term
absence of menstruation: primary amenorrhea situation when a woman has never had menstruation; secondary amenorrhea absence of menstruation due to illness or pregnancy.