aminosyror

Kopiera term
klyvningsprodukten vid nedbrytning av proteiner varav 10 av de 20 vanligaste är essentiella dvs. behöver tillföras via födan, övriga bildas av kroppen.
amino acids
Kopiera term
cleavage product from the breakdown of proteins, of which 10 of the most common 20 are essential and need to be supplied by diet; the rest are formed in the body.