anabios

Kopiera term
kryptobios, företeelsen att organismer till följd av ogynnsamma yttre förhållanden intar ett inaktivt tillstånd, åtföljt av vattenförlust och extremt låg ämnesomsättning.
anabiosis
Kopiera term
cryptobiosis, phenomenon of organisms to assume, due to unfavorable external circumstances, an inactive state, accompanied by loss of water and extremely low metabolic rate.