anafylaktisk reaktion

Kopiera term
överkänslighetsreaktion som kan drabba personer med allergi, ger svullnad i mun och svalg, fallande blodtryck, yrsel och vid förlust av medvetande leder den till chock.
anaphylactic reaction
Kopiera term
hypersensitivity reaction that may affect people with allergies, resulting in swelling of the mouth and throat, drop in blood pressure, dizziness and in sometimes loss of consciousness, leading to shock.