angiotensinogen

Kopiera term
protein i renin-angiotensin-aldosteronsystemet som sönderdelas av renin för att därefter omvandlas till angiotensin I.
angiotensinogen
Kopiera term
protein, part of the renin-angiotensin-aldosterone system, split by renin after which transforms into angiotensin I.