anpassningsstörning

Kopiera term
försvårad eller fördröjd anpassning till förändrade och belastande livsomständigheter, yttrar sig i ångest samt depressiva och psykosomatiska symtom.
adjustment disorder
Kopiera term
stress-related conditions with a group of symptoms, such as stress, feeling sad, and physical symptoms that can occur after you go through a stressful life event.