antagonist

Kopiera term
1. läkemedel som efter bindning till en receptor blockerar denna för andra ämnen. 2. muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
antagonist
Kopiera term
1. drug which after binding to a receptor blocks it from other substances. 2. muscle that acts in an opposite direction to another muscle.