antihistamin

Kopiera term
H1-receptorblockerare, medel som motverkar histamineffekter i kroppen och används vid allergier.
antihistamine
Kopiera term
H<n>1-receptor blocker, drug that counters the effects of histamine in the body and used to treat allergies.