antikroppar

Kopiera term
immunoglobuliner, proteiner som produceras av immunförsvaret för att bekämpa, t.ex. virus och bakterier, är indelat i fem huvudklasser: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.
antibodies
Kopiera term
immunoglobulins, proteins produced by the immune system to fight, e.g., virus and bacteria.