antinukleära antikroppar

Kopiera term
ANA, antikroppar som är riktade mot antigen i cellkärnan, t.ex. antikroppar mot DNA, och finns i höga koncentrationer i blodet vid autoimmuna reumatiska systemsjukdomar som t.ex. SLE.
antinuclear antibodies
Kopiera term
ANA, antibodies directed against antigen in the nucleus, e.g. antibodies to DNA, and found in high concentrations in the blood system in autoimmune rheumatic diseases such as LED (SLE).