antitoxin

Kopiera term
motgift: 1. i kroppen bildade antikroppar som motverkar toxiner. 2. antikroppar från djur som immuniserats med ett toxin, t.ex. stelkramp och difteri, och ges som motgift (passiv immunisering).
antitoxin
Kopiera term
remedy that counters poisons: 1. antibodies formed in the body to counter toxins. 2. antibodies from animals immunized to a specific toxin, e.g. tetanus and diphtheria, and given as an antidote (passive immunization).