aortaballongpump

Kopiera term
ballongförsedd kateter som vid hjärtsvikt förs upp i aorta för att underlätta vänsterkammarens tömning och öka blodflödet till hjärtat.
aortic balloon pump
Kopiera term
balloon catheter introduced into the aorta in heart failure to facilitate left ventricular ejection, thereby increasing blood flow to the heart.