aortadissektion

Kopiera term
livshotande tillstånd där inre vägglagret i stora kroppspulsådern spruckit.
aortic dissection
Kopiera term
life-threatening condition in which the inner wall layer of the aorta has ruptured (often in ascending portion of aorta).