aortaklaff

Kopiera term
treflikig struktur mellan aorta och vänster hjärtkammare som hindrar blodet från att strömma tillbaka in i hjärtat.
aortic valve
Kopiera term
tricuspid structure between the aorta and left ventricle that prevents blood from flowing back into the heart.