apné

Kopiera term
andningsstillestånd, bortfall av luftflöde över näsa och mun: obstruktiv a. tilltäppta luftvägar; central a. upphört luftflöde på grund av upphörda andningsrörelser.
apnea
Kopiera term
respiratory arrest, loss of airflow through nose and mouth: obstructive apnea clogged airways; central a. cessation of airflow due to cessation of breathing movements.