argongas

Kopiera term
inert gas som används till att skära eller bränna vid bl.a. näthinneavlossning och hjärtarytmi-kirurgi.
argon
Kopiera term
inert gas used for cutting or burning, such as during retinal detachment and cardiac arrhythmia surgery.