artär

Kopiera term
arteria, pulsåder, blodkärl som för syresatt blod från hjärtat till kroppens vävnader: a. carotis halspulsådern; a. femoralis lårbenspulsådern; a. pulmonalis lungpulsådern; a. radialis strålbenspulsådern; a. temporalis tinningspulsådern. Adj. arteriell.
artery
Kopiera term
blood vessel that transports oxygenated blood from the heart to body tissues.