arteria

Kopiera term
artär, pulsåder, blodkärl som för syresatt blod från hjärtat till kroppens vävnader: a. carotis halspulsådern; a. femoralis lårbenspulsådern; a. pulmonalis lungpulsådern; a. radialis strålbenspulsådern; a. temporalis tinningspulsådern. Adj. arteriell.
arteria
Kopiera term
artery, blood vessels that transport oxygenated blood from the heart to body tissues: arteria carotis carotid artery; a. femoralis femoral artery; a. pulmonalis pulmonary artery; a. radialis radial artery; a. temporalis temporal artery. Adj. arterial.