arteriohepatisk dysplasi

Kopiera term
Alagilles syndrom, ärftligt tillstånd där flera organ påverkas, främst lever, hjärta, artärer, lungor och ögon.
arteriohepatic dysplasia
Kopiera term
arteriohepatic dysplasia, hereditary condition in which multiple organs are affected, mainly the liver, heart, arteries, lungs and eyes.