aspiration

Kopiera term
1. inandning av munhåleinnehåll: aspirationspneumoni lunginflammation efter inandning av munhåleinnehåll. 2. utsugning av gas eller vätska.
aspiration
Kopiera term
1. inhalation of oral cavity contents: aspiration pneumonia pneumonia following inhalation of oral cavity contents. 2. suctioning of gas or liquid.