assimilation

Kopiera term
1. förändring av omvärlden eller omprövning av egna normer. 2. omvandling av upptagna näringsämnen till ämnen av samma art som dem organismen består av.
assimilation
Kopiera term
1. change in the outside world or review of personal standards. 2. conversion of absorbed nutrients into substances of the same type of which the organism is composed.