assisterad befruktning

Kopiera term
äggcell och spermier blandas i en näringslösning varefter det befruktade ägget placeras i livmodern.
assisted fertilization
Kopiera term
various methods to treat couples who are unable to have children the natural way.