auskultation

Kopiera term
lyssnande på: 1. metod att med stetoskop undersöka inre organ. 2. utbildning där man följer en verksamhet huvudsakligen som åhörare.
auscultation
Kopiera term
listening to: 1. method of examining internal organs with a stethoscope. 2. Swedish term for attending a course primarily as a listener; auditing a course.