autism

Kopiera term
neuropsykiatriskt tillstånd med bl.a. nedsatt förmåga till social interaktion, begränsning av lek och fantasi samt självförsjunkenhet. Adj. autistisk.
autism
Kopiera term
neuropsychiatric condition including impaired social interaction, limited imagination and ability to play, and self-absorption. Adj. autistic.