auxilliär andning

Kopiera term
typ av understödjande bröstandning där även halsmuskler hjälper till att utvidga bröstkorgen, t.ex. vid astma.
auxiliary breathing
Kopiera term
means to support chest breathing where the cervical muscles are also used to help expand the chest cavity, as in asthma.