axilllarlinje

Kopiera term
tänkt lodrätt linje genom axelhålans mitt: främre a. tänkt lodrät linje genom framkanten på axelhålan.
axillary line
Kopiera term
imaginary vertical line through the middle of the armpit: anterior axillary line imaginary vertical line through the anterior border of the armpit.