bäcken

Kopiera term
1. pelvis, sammanfattande term på benskålen som utgörs av kors-, höft-, tarm-, sitt- och blygdbenet. 2. urinerings- och avföringskärl för patienter som är sängliggande.
pelvis
Kopiera term
1. collective term referring to the bony ring created by the sacrum, hip, ilium, ischium and the pubic bone. bedpan 2. container in which bedridden patients can urinate or defecate.