bajonettställning

Kopiera term
rak och krokig felställning i handen efter fraktur på distala strålbenet (distal radiusfraktur).
bayonet position
Kopiera term
both straight and crooked malpositioning of the wrist joint following distal radius fracture.