bakrot

Kopiera term
nervrot i ryggmärgen som leder impulser från kroppen in till ryggmärgens bakhorn och baksträngar.
dorsal root
Kopiera term
nerve root in spinal cord that conducts afferent impulses from the body to the posterior horn and dorsal columns.