baksträng

Kopiera term
innehåller nervtrådar som leder impulser till ryggmärg och hjärna vid beröring, tryck och vibration.
dorsal column
Kopiera term
contains nerve fibers that conduct touch, pressure and vibration impulses to the spinal cord and brain.