ballism

Kopiera term
tillstånd vid vissa hjärnsjukdomar, t.ex. korea, då patienten gör hastiga vridrörelser med hela kroppen.
ballism
Kopiera term
condition associated with certain brain diseases, such as chorea <p, in which patients display sudden twisting movements involving the entire body.