ballongdilatation

Kopiera term
metod att vidga förträngningar i blodkärl och rörformiga organ med ballongförsedd kateter: PTCA (perkutan transluminal koronar angioplastik) vidgning av förträngningar i hjärtats kranskärl.
balloon dilatation
Kopiera term
also balloon dilation; method by which vascular stenoses and tubular organs are expanded with a balloon catheter: PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty), dilation of coronary artery stenosis.