baroreceptor

Kopiera term
känselkropp vid aortabågen och halspulsådern som, via signaler till vasomotorcentrum i förlängda märgen, reglerar blodtrycket.
baroreceptor
Kopiera term
sensory found in aortic arch and carotid artery that regulate blood pressure by sending signals to the vasomotor center in the medulla oblongata.