basala ganglier

Kopiera term
fyra kärnor av grå substans i storhjärnans nedre del som är viktiga för vissa muskelfunktioner.
basal ganglia
Kopiera term
four nuclei in the gray matter of the inferior cerebrum responsible for certain muscular functions.