belöningssystem

Kopiera term
nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan med avgörande roll i tillkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser.
reward system
Kopiera term
neuronal centers and pathways in the brain that play a critical role in creating positive and pleasurable experiences.