bensår

Kopiera term
ulcus cruris, kroniska svårläkta sår på underbenen orsakade av nedsatt blodcirkulation eller skada.
decubital ulcer
Kopiera term
ulcus cruris, chronic treatment resistant ulcers on lower legs caused by poor blood circulation or injury.