betareceptorblockerare

Kopiera term
medel som binder till betareceptorer och används mot högt blodtryck, hjärtsvikt och hjärtarytmier.
beta-blockers
Kopiera term
drugs that bind to beta receptors and used to treat hypertension, cardiac insufficiency and cardiac arrhythmias.