biotillgänglighet

Kopiera term
den andel läkemedel som når blodet och ger effekt vid det avsedda verkningsstället.
bioavailability
Kopiera term
the proportion of a medication that reaches the blood and exercises an effect on the intended target site.