blastom

Kopiera term
tumör utgående från omogna celler: neuroblastom elakartad nervvävnadstumör som främst drabbar små barn.
blastoma
Kopiera term
tumor derived from immature cells: neuroblastoma malignant nerve tissue tumor primarily affecting young children.