blenorre

Kopiera term
utsöndring av var från slemhinna, vanligen i ögats bindhinna: blenorrhoea neonatorum varflöde från ögonen hos nyfödda.
blennorrhea
Kopiera term
secretion of pus from the mucous membrane, usually from the conjunctiva of the eye: blennorrhea neonatorum drainage of pus from eyes of newborn.